ขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม

ก๊าซหุงต้ม ปตท. แจกทองเป็นกอง ฉลองซีลทองใหม่

ขณะนี้หมดระยะเวลาร่วมกิจกรรมแล้ว
ท่านสามารถติดตามการประกาศผลรางวัลได้ที่
https://pttlpgluckydraw.com/announce.php

ขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม

ก๊าซหุงต้ม ปตท. แจกทองเป็นกอง ฉลองซีลทองใหม่

ขณะนี้หมดระยะเวลาร่วมกิจกรรมแล้ว
ท่านสามารถติดตามการประกาศผลรางวัลได้ที่
https://pttlpgluckydraw.com/announce.php